fbpx

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge

Tillsammans kan vi ge fattiga barn en framtid och ett hopp

Utbildning

Alla barn har rätt till utbildning, står det i FN:s barnkonvention. Utbildning ger verktyg som barn behöver för att själva påverka sina liv. Verktyg för att bryta sig ur den negativa fattigdomsspiral som förstärker sociala orättvisor och samhällsproblem. Problem som ofta går i arv mellan föräldrar och barn.

Utbildning är en viktig del av Hjärta till Hjärtas arbete. Undervisningen i de flesta av våra projektländer är gratis och de flesta barnen kan läsa, skriva och räkna. Men många av deras föräldrar är analfabeter och kan inte hjälpa barnen med deras läxor eller är så fattiga att de inte kan betala för skolmaterial eller barnens resor till och från skolan. I exempelvis Rumänien är läxor en viktig del av skolarbetet, barn som inte kan få hjälp med sina läxor av sina föräldrar riskerar att halka efter så mycket i skolan att de inte blir godkända och måste sluta. Ungdomar runt om i våra projektländer som behöver åka buss eller bo på internatskola riskerar att få sluta efter grundskolan för att deras fattiga föräldrar inte har råd att betala. Därför erbjuder vi läxhjälp och stödundervisning, vi ger busspeng till ungdomar så att de kan ta sig till och från gymnasiet och vi står för internatkostnaden för ungdomar som kommer från fattiga förhållanden.

Vi har valt att inte enbart inrikta oss på barns utbildning. Vi tror att det är minst lika viktigt att barnens föräldrar och deras äldre syskon också får möjlighet att vidareutbilda sig. Därför anordnar vi kurser där de får lära sig räkna, skriva och läsa, vi anordnar starta eget kurser för att stimulera företagande och entreprenörskap, vi anordnar yrkesutbildningar där arbetslösa har fått lära sig ett hantverk eller ett yrke utbildningar som har lett till arbete efter diplomering. Vi anordnar även Andra Chansen utbildningar för unga vuxna som av olika skäl har slutat skolan i förtid.

Vårt mål är att vi under 2016 ska kunna utöka utbildningsinsatserna i våra projektländer. För att nå det målet behöver vi din hjälp. Därför har vi dragit igång kampanjen Utbildning 2016. Pengarna som kommer in till kampanjen går till utbildningsinsatser i Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien.

Tillsammans kan vi vara med och se till så att fattiga barn och ungdomar får en framtid och ett hopp och kan bryta sig ur den ärvda fattigdom som hållit deras familjer fångna i generationer.

Här kan du ge din gåva till Hjärta till Hjärtas utbildningskampanj 2016