fbpx

Projekt Team Roma

Hjärta till Hjärta vill hjälpa till att förändra orsakerna till utanförskap, misär och fattigdom bland romer i Rumänien och Bulgarien. Vi vill stödja dem på plats så att mammor och pappor inte behöver lämna sina barn i ren desperation och betala allt de äger och har för en utlandsresa i hopp om ett jobb och en inkomst. En resa som tyvärr oftast slutar på gatan i tiggeri. Vi vill i grunden förändra situationen för kvinnan som tigger utanför mataffären och mannen som letar pantflaskor i parken.

Vi vill försöka fylla de behov som vi har sett på plats i Rumänien och hört om i samtal med några av de utsatta EU-medborgarna som tigger på våra gator. Målet är att vi tillsammans med romerna själva och andra frivillig- och biståndsorganisationer från Sverige, Rumänien och Bulgarien i grunden ska kunna vara med och bidra till en förbättring av levnadsförhållandena för den romska minoriteten i hemländerna. För att nå en långsiktig förändring tror vi att det kommer att behövas integrerade insatser inom följande fyra fokusområden:

1. Utbildning
Romerna har betydligt lägre utbildningsnivå än övriga medborgare. Låg utbildning eller inte någon utbildning överhuvudtaget ger betydligt sämre möjligheter på arbetsmarknaden.

Vi gör fyra typer av insatser:

• Ekonomiskt stöd till gymnasieelever (busspengar med mera).
• Stöd till läxläsningshjälp för grundskoleelever.
 Dessa insatser kostar inte enorma summor per elev men kommer i längden både ge individerna större chanser men också ge vidgade vyer till hela det samhälle de kommer ifrån.
• Alfabetiseringsprogram för vuxna.
• Yrkesutbildningar inom hotell och restaurang.
• Starta eget kurser.
• Fotbollsskola för romska barn och ungdomar.

2. Hälsa

Romerna har enligt en del studier 15 – 20 år lägre förväntad livslängd än den övriga befolkningen. Antalet fall av TBC är det högsta i Europa. Hepatit är vanligt. Romerna har generellt dåligt tillträde till sjukvården dels för att många av dem inte är sjukförsäkrade men också för att de i många fall lever i mycket isolerade samhällen och byar.
I de samhällen som vi har besökt eller arbetar i har vi mött en del unga änkor/änklingar med många barn. Deras respektive har oftast dött av sjukdomar som hade kunnat botas om de fått vård i tid. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer har vi börjat att ta sjuka föräldrar med minderåriga barn till  sjukvården. Vi kommer även att arbeta för att primärvården byggs ut i de samhällen där vi verkar så att vård kan erbjudas i god tid.

3. Försörjning

Bristen på försörjning är huvudanledningen till den desperata migration vi ser idag. Det är viktigt att ta reda på vad det finns för förutsättningar lokalt till försörjning. Dels handlar det om vad en lokal grupp har för kunnande och traditioner och vad som det går att försörja sig på lokalt. Dessutom måste personerna tydligt visa vad de vill arbeta med.
Vi har startat ett socialt företag i Rumänien tillsammans med en rumänsk organisation och vi håller på att starta upp fler i både Bulgarien och Rumänien tillsammans med våra samarbetspartners. Dessutom vill vi bidra med “know-how” om hur man kan på ett rationellt sätt trygga varuförsörjning samt avsättning för de produkter man producerar. Genom en anställning följer också att man betalar skatt och sociala avgifter. Gör man det blir man sjukförsäkrad, samlar pensionsrättigheter mm mm.
Tillsammans med vår samarbetsorganisation i Bulgarien anordnar vi starta eget kurser och ger microlån för att stimulera nyföretagandet bland romer. En del företag har redan startats, fått luft under vingarna och fler personer har kunnat anställas.

4. Strukturpåverkande insatser (identitet och ägande)

Det finns personer i den romska minoriteten som inte har en identitet. Dessa lever helt utanför samhället och kan aldrig ta sig till t ex Sverige. Många romska familjer har inte ett officiellt ägande för sina hus eller tomtmarken. De hotas av vräkning, avhysning och att få sina bostäder demolerade. Vi har på några platser, i samarbete med myndigheterna, börjat göra något åt dessa grundläggande problem. Bland annat har vi under hösten medverkat till att 115 familjer har fått ett legalt ägande. I ett lokalsamhälle kommer ett projekt för utveckling av den lokala ekonomin att genomföras under året. På grund av den positiva utvecklingen i samhället har migrationen minskat och migranter har till och med börjat återvända från rikare delar av Europa.

Utökad kapacitet i landet

VI utökar vår kapacitet i Rumänien och har anställt tre rumänska fieldofficers/fältarbetare som ska genomföra projekten och insatserna runt om i Rumänien. Utöver dessa fieldofficers/fältarbetare är det av största vikt för oss att hitta bra lokala samarbetspartners som känner de utsatta människorna och har hjärta för dem.

Det ena får inte utesluta det andra och det är viktigt att vi fortsätter att ta hand om våra medmänniskor som kommit hit till Sverige på ett värdigt sätt och ser till så att de har mat för dagen och tak över huvudet och att den som så vill lägger en och annan slant eller sedel i deras muggar så att de kan försörja sina barn hemma i Rumänien.

Om du vill vara med och skapa fler arbetstillfällen för romer i Rumänien och Bulgarien kan du ge en engångsgåva här om du vill bli månadsgivare för projekt Team Roma klickar du här. Du kan även Swisha din gåva till 123 196 33 47, märk den med “Team Rom”. Tack på förhand ♥

Här nedan kan du se ett bildspel som ger en bra bild av hur många romer som tigger på våra gator och torg lever i Rumänien:

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Vi redovisar varje år vår totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlings-kontroll står arbetsmarknadens parter. Hjärta till Hjärta tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är insamlingsorganisationernas samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.

De glada barnen på bilden får läxhjälp, stödundervisning eller hjälp med skolskjuts av Hjärta till Hjärta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge