Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 123 196 33 47

Klicka här för att ge

Rumänien

Projekt Team Roma, Rumänien

Hjärta till Hjärta har startat ett långsiktigt biståndsprojekt för människorna i ett område i mellersta Rumänien. Tanken är att vi på sikt ska hjälpa till att lyfta de drygt 4000 människorna som bor i området ur fattigdom och utanförskap. Genom ett nära samarbete med den rumänska organisationen Somebody Cares Romania som har arbetat i området sedan 2002 får barn i årskurs 1-4 läxhjälp och stödundervisning samt ett mål mat. Ungdomarna i gymnasiet får skolbussen betald. En socionom har anställts vilket är en förutsättning för att Somebody Cares ska kunna fortsätta med sin sociala verksamhet. En del vuxna och barn i området har fått hjälp med sjukvård.

Tillsammans med den rumänska stiftelsen för social utveckling FDES har vi startat upp ett socialt företagande som tillverkar traditionella korgar. Vi är måna om att arbetet ska gå rätt och riktigt till. Korgtillverkarna betalar skatt på sin inkomst och på så sätt får de del av de sociala förmånerna som följer av att ha en officiell inkomst såsom sjukförsäkring, pensionsrättigheter med mera.

I en kommun i Rumänien har Hjärta till Hjärta, under ett års tid, bidragit till att 115 familjer har fått äganderätt till sina bostäder, att i princip alla barn som inte börjat i skolan eller som hoppat av den i förtid har fått komma in i eller tillbaka till skolan. Dessutom har man erbjudit alla vuxna upp till 65 års ålder att lära sig läsa, skriva och räkna.

Vi har varit med och dragit igång ett projekt som främjar den ekonomiska utvecklingen i kommunen. De lokala grönsaksproducenterna har fått stöd att starta en förening. Genom samarbete kring inköp och en organiserad avsättning för produkterna kan varje producent fortsätta att vara sin egen men får samtidigt del av fördelarna av att samarbeta. På grund av den positiva utvecklingen i kommunen har migrationen minskat och migranter börjar att återvända från rikare delar av Europa.

Tillsammans med kommunen i en stad i södra Rumänien drev vi en primärvårdsklinik som servade 7000 invånare i ett slumkvarter. Under en övergångsperiod betalade kommunen driftkostnaderna och vi betalade lönerna för de anställda. Numera drivs kliniken helt med pengar från kommunen. På kliniken får oförsäkrade primärvård och kunskap kring hälsofrågor med särskilt fokus på barn- och mödrahälsa.

Sedan början av året arbetar vi i Buzau. I samarbete med Choice for Children från Borås stödjer vi ett after school projekt med läxläsning och skollunch för de yngre. De äldre erbjuds stödundervisning för att uppnå grundskolekompetens och yrkesskoleutbildning. Vi projekterar även jobbskapande insatser inom olika områden för att öka försörjningsmöjligheterna för utsatta EU-medborgare. Tillsammans med kommunen diskuteras ett mer omfattande projekt för bättre bostäder och infrastruktur i de romska bosättningarna.

Du som stöder vår Team Roma-satsning har under 2016 bland annat varit med och möjliggjort att 160 barn i grundskoleåldern fått läxläsningshjälp och att 25 ungdomar fått ekonomiskt bidrag till busskort så att de kan gå i gymnasiet.

Vi planerar för att starta upp ett socialt företag i den rumänska orten Valea Seaca tillsammans med stödgruppen Gnosjö/Cucova-hjälpen. Borgmästaren har gett oss löfte om upplåtande av kommunal mark där en fabrik kommer att byggas. Förhoppningen är att ett antal personer ska få arbete med att tillverka specialdesignade trådkrokar för den svenska marknaden. Krokarna har designats av Jon Eliasson.

Här kan du läsa mer om Hjärta till Hjärtas Team Roma-projekt: http://hjartatillhjarta.se/projekt-team-roma/

Klicka här för att ge en gåva till projekt Team Roma
Du kan även Swisha din gåva till 123 196 33 47 märk gåvan med “Team Roma”


Äldreprojektet

Gamla människor får besök, hjälp med mat, kläder, personlig hygien, utgifter och annat. Det är en mycket viktig social verksamhet då de flesta är helt utlämnade och saknar anhöriga. Det finns inget skyddsnät för gamla och alldeles för få vårdplatser i landet. Varje vinter fryser gamla ihjäl på Bukarests gator. I miljonstaden finns endast ett fåtal ålderdomshem. Under 2017 utökar vi äldreprojektet till ett nytt län i Rumänien i syfte att erbjuda vård till behövande och skapa fler arbetstillfällen. Vi arbetar tillsammans med den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta.

Klicka här för att ge en gåva till äldreprojektet i Rumänien
Du kan även Swisha din gåva till 123 196 33 47 märk gåvan med “Äldreprojektet Rumänien”

Familjestöd

Fattiga rumänska familjer får genom den här verksamheten hjälp till självhjälp; skolavgifter, bostad, försörjning och så vidare. Tillsammans med familjen försöker vi hitta lösningar på de ekonomiska problemen. När familjen kan stå på egna ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. Vår samarbetspartner, den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärta, med flertalet socialarbetare ser till att rätt hjälp når rätt familj, i samråd med de sociala myndigheterna.

Du kan även Swisha din gåva till 123 196 33 47 märk gåvan med “Familjestöd Rumänien”


Gatubarn

Barn från Bukarests gator har genom det här projektet kunnat placeras i familjer. De levde under relativt enkla förhållanden men fick vara en del av en familj, uppleva kärlek och värme. Dessutom fick de gå i skolan och på så sätt skapas förutsättningar för en hoppfull framtid. Gatubarnsprojektet avslutades 2015. Du kan ta del av en rapport om barnhemmet/slussen Casa Blanca i Rumänien här: http://hjartatillhjarta.se/barnhemmetslussen-casa-blanca/


Linheart

Den rumänska stiftelsen Hjärta till Hjärtas kommersiella bolag driver Second Handverksamhet och grossistförsäljning till andra Second Handaffärer i Caransebes. De köper vårt överskott av kläder och prylar mot kostnadstäckningen. De sorterar, fräschar upp och säljer sedan varorna. Överskottet tillfaller i sin helhet den rumänska organisationen. Tack vare projektet kan vi erbjuda flera av de fattiga arbete. Istället för att de passivt tar emot hjälp, får de en anställning. Följden av det blir att de får mer att leva av per månad, blir sjukförsäkrade, får rätt till pension med mera. Framförallt får de bättre självkänsla och kan känna stolthet i att klara sig själva. Vår förhoppning är att stiftelsens sociala verksamhet (hemtjänst och familjestöd) helt ska försörjas av Linheart’s vinst utan ekonomiskt stöd från Hjärta till Hjärta, Sverige.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se