Medarbetare

Direktor
Anders Holmefur
013-12 46 11
anders@hearttoheart.se

Personalansvarig
Margareta Klerfors
013-24 63 35
margareta@hearttoheart.se

Ekonomiansvarig
Boije Gustavzohn
013-12 46 11
boije@hearttoheart.se

Information & Kommunikation ansvarig
Hanna Andersson
013-12 46 11
hanna@hearttoheart.se

Butiksföreståndare Second Hand Linköping

013-12 46 11

Butiksföreståndare Second Hand Mjölby
Lotta Zetterström (sjukskriven)
0142-186 60
lotta@hearttoheart.se

Lettlandsansvarig
Vivi-Ann Ahlström
0142-66 11 62
vivi-ann@hearttoheart.se

Projektkoordinator Team Roma
Luiza Mara Timoc
013-12 46 11
luiza@hearttoheart.se

Second Hand-ansvarig
Peter Methander
013-12 46 11
peter@hearttoheart.se

Biståndshandläggare
Rickard Klerfors
013-12 46 11
rickard@hearttoheart.se

Transport- & lageransvarig
Anders Ruuth
013-12 46 11
ruuth@hearttoheart.se

Butiksföreståndare Second Hand Kisa
Susanne Holm Söderberg & Helene Nilsson
0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Butiksföreståndare Second Hand Motala
tf. Benny Jansson
0141-524 10
benny@hearttoheart.se

Team Roma-informatör
Christer Tornberg
0727-29 11 80
ctornberg@telia.com

Styrelseordförande
Jörgen Ljung
jorgen@hearttoheart.se