Medarbetare

Direktor (vakant)
Se arbetande styrelseordförande nedan

Personalansvarig
Margareta Klerfors
margareta@hearttoheart.se
013-24 63 35

tf Ekonomichef
Katarina Wester
katarina@hearttoheart.se
013-12 46 11

Ekonomi
Andreea Ghengea
013-12 46 11
andreea@hearttoheart.se

Information & Kommunikation ansvarig
Hanna Andersson
013-12 46 11
hanna@hearttoheart.se

Butikschef Second Hand Mjölby
Tommy Axén
0142-186 60
tommy@hearttoheart.se

Driftchef (projekt)
Peter Methander
013-12 46 11
peter@hearttoheart.se

Transport- & lageransvarig
Anders Ruuth
013-12 46 11
ruuth@hearttoheart.se

Butikschefer Second Hand Linköping
Sussie Helmersson (tjänstledig) & Ali Shaaib
013-12 46 11
sussie@hearttoheart.se
ali@hearttoheart.se

Butiksansvariga Second Hand Kisa
Susanne Holm Söderberg & Helene Nilsson
0494-100 04
kisa@hearttoheart.se

Butikschef Second Hand Motala
Maria Lidberg
0141-524 10
maria@hearttoheart.se

Lettlandsansvarig
Vivi-Ann Ahlström
0142-66 11 62
vivi-ann@hearttoheart.se

Arbetande styrelseordförande med tillfälligt huvudansvar för verksamheten
Jörgen Ljung
013-12 46 11
jorgen@hearttoheart.se