Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge

Styrelse 2019-2020

ORDFÖRANDE:

Jörgen Ljung.
Utbildning: Företagsekonom, Ekonomie Doktor. Yrkeserfarenhet: Pastor, universitetslektor. Nuvarande sysselsättning: Universitetslektor, internationell koordinator, pensionär.

1:E VICE ORDFÖRANDE:
Bernt-Åke Ottosson
Nuvarande sysselsättning: Tf Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

2:E VICE ORDFÖRANDE:
Birgit Gustafsson
Pensionär, tidigare bl a skolledare

LEDAMÖTER:

Hans Askenteg
Utbildning: Ingenjör. Yrkeserfarenhet: Inköpschef. Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Annika Widerstedt
Utbildning: Musiklärare. Yrkeserfarenhet: Musiklärare. Nuvarande sysselsättning: Kyrkomusiker.

Kjell Johansson
Nuvarande sysselsättning: Ekonomi- och administrativ chef i Kinda-Ydre Sparbank, styrelseledamot och kassör i Brokyrkan Rimforsa.

Bernt-Åke Ottosson
Nuvarande Sysselsättnng: Tf Missionsdirektor Evangeliska frikyrkan

Erik Emanuelsson
Nuvarande sysselsättning: Egen företagare

Elisabet Svahn
Nuvarande sysselsättning: Lärare på Liljeholmens Folkhögskola

HEDERSLEDAMOT:

Sixten Widerstedt
Utbildning: Skolledare. Yrkeserfarenhet: Förskolelärare, Rektor. Nuvarande sysselsättning: Pensionär.

Föreningen väljer styrelsen vid sitt årsmöte. Att vara med i styrelsen i Hjärta till Hjärta är ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller inget arvode eller någon lön.