Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 123 196 33 47

Klicka här för att ge

Ring så hämtar vi

I samband med flytt eller nära anhörigs bortgång har man ofta många saker att lösa. För att underlätta för Dig erbjuder Hjärta till Hjärta att hämta hela eller delar av bohag gratis. Det Du skänker säljs sedan i våra Second Hand-butiker och genererar pengar till våra hjälpprojekt i östra Europa eller så skickas sakerna direkt till mottagarna.

För mer information ring: 013-12 46 11 alternativt e-posta: info@hearttoheart.se