fbpx

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge

Giva Sveriges (FRIIs) kvalitetskod

Giva Sveriges (FRIIs) kvalitetskod har som syfte att öka transparensen och öppenheten inom medlemsorganisationerna för att på så vis stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar den i sitt arbete. Genom att arbeta enligt kvalitetskoden kan föreningar och organisationerna få en ökad professionalitet, förbättrad styrning och bättre insyn i verksamheten.

I de följande PDF-dokumenten beskrivs den interna kontrollen i löpande text och tabeller över kodens samtliga punkter med hänvisning om var informationen kan hittas.

Årsredovisning

Stadgar

Årsmötesprotokoll

Valberedning

Placeringspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Insamlingspolicy

Uppförandepolicy

Effektrapport

Kodrapporter