Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 123 196 33 47

Klicka här för att ge

FRIIs kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod har som syfte att öka transparensen och öppenheten inom medlemsorganisationerna för att på så vis stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar den i sitt arbete. Genom att arbeta enligt FRIIs kvalitetskod kan föreningar och organisationerna få en ökad professionalitet, förbättrad styrning och bättre insyn i verksamheten.

I de följande PDF-dokumenten beskrivs den interna kontrollen i löpande text och tabeller över kodens samtliga punkter med hänvisning om var informationen kan hittas.

Årsredovisning

Stadgar

Årsmötesprotokoll

Valberedning

Placeringspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Insamlingspolicy

Uppförandepolicy

Effektrapport

Kodrapporter