fbpx

Försörjning hemma och tiggeriet upphör

Paret Angela Geamanu och Constantin Guzu har varit i Sverige periodvis de senaste två åren. De har sökt arbete men när de inte lyckats med det har de tiggt bland annat i Stockholm och i Linköping. Paret tillhör gruppen rudari. Tidigare försörjde sig paret genom att fläta korgar. Men eftersom att samhällsförändringarna de senaste årtiondet lett till att de varken kan ha en legal materialförsörjning eller en väl organiserad avsättning för de färdiga produkterna har deras möjligheter till inkomster genom detta traditionella hantverk minskat drastiskt.

Hjärta till Hjärta har genom en rumänsk samarbetspartner nu startat en verksamhet inom den sociala ekonomin. Tillverkarna får materialet genom det sociala företaget och de får betalt per korg. Utöver nettolönen betalar det sociala företaget sociala avgifter och skatt vilket innebär att paret blir sjukförsäkrade och börjar samla pensionspoäng. För samhället innebär denna förändring att paret går från bidrag till att bidra. Nettolönen paret får per månad uppgår till 3.600 ron (ca 7.200 kr). Minimilönen i Rumänien är netto 777 ron. Socialbidraget är ännu lägre. Inkomsterna för paret innebär att de aldrig mer behöver resa till bland annat Sverige och tigga. Vi kommer att ordna med avsättningen för de färdiga produkterna i såväl Rumänien som i Sverige.

De flesta personer som korttids migrerar till Sverige från främst Bulgarien och Rumänien är såväl arbetsföra som arbetsvilliga. Vi hoppas kunna inkludera allt fler personer i liknande projekt. En avgörande del av vägen ut ur fattigdomen och tiggeriet stavas lokal ekonomisk utveckling och försörjning. Vi vill uppmuntra till handel mellan våra länder och hitintills har mycket flätade produkter importerats till Sverige från Kina samtidigt som vi genom EU ger bidrag bland annat till Rumänien. Det skulle vara betydligt sundare att vi istället för bidrag köper produkter som dessa fattiga människor kan och vill producera. Tillsammans måste vi lyckas bryta den beroendeställning och den underdåniga ställning som dessa våra medmänniskor befinner sig i.

Vi måste inse att det är mer som förenar oss som människor än som skiljer oss åt. Ibland tenderar vi till att se oss som de goda välgörarna som hjälper dessa stackars fattiga tiggare. Även för vår del innebär insikten om att vi är jämlika ändrade perspektiv på oss själva. Vi har haft turen att födas och leva i ett välfungerande och rikt land – det har inte våra korttids migranter. Låt oss tillsammans stå upp för alla människors lika värde och utrota fattigdomen i Europa!

banner_700x423_org_clean

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge