fbpx

Föräldrastödgrupper: “Change the attitude and the attitude will change”

I Lettland stödjer Hjärta till Hjärta föräldrastödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. På 13 platser i landet finns 14 supportgrupper etablerade. Behovet är stort och fler vill ständigt ansluta. Ilze Lielpetere är psykolog och arbetar med grupperna:
“När man som förälder får träffa människor i liknande situation och får lyssna till olika erfarenheter blir det en stor lättnad – jag är inte ensam om att uppleva de här problemen eller att vara i den här situationen. Delade upplevelser och lösningar ger motivation – det går att göra förändringar. Gruppen blir också ett forum att sprida information och kunskap om funktionsnedsättningar, rättigheter och skyldigheter, hjälpmedel med mera. Oftast är föräldrarna själva så upptagna med att klara av det vardagliga livet att de långt ifrån själva mäktar med att söka svar på t ex internet. Det är några av anledningarna till att föräldrastödgrupperna finns och behövs. ”
Varje år inbjuds till en konferens som en del i arbetet. “Change the attitude and the future will change” var titeln på den senaste konferensen med fokus på två viktiga ämnen – daglig verksamhet och sexualitet.

Åter igen fick jag glädjen att medverka på vår samarbetspartner Velki Associatons konferens i Riga, Lettland. Konferensen är ett avslut på årets arbete med föräldragrupperna och sommarlägren som pågått under året. Hit bjuds också lärare och andra personer som arbetar med och visar ett intresse för utvecklingen av de funktionshindrades liv i samhället. Här får föräldrar en möjlighet att träffa varandra och diskutera hur omsorgen om de funktionshindrades situation ser ut i respektive kommuner, få information om insatser och också en inblick i hur omsorgen fungerar i andra länder. Från Sverige finns alltid någon representant med som delar med sig av sitt speciella område. I år låg fokus på daglig verksamhet och sexualitet. Två områden som känns mycket viktiga för de funktionshindrade men också för deras anhöriga.

Känslor & Sexualitet – tabubelagt ämne i fokus
Lördagen inleddes av Ami Stobenius som talade om känslor och sexualitet. Ett ämne som är tabu här i Lettland och som alltid väcker många frågor och känslor. Ami talade om allas behov av närhet och beröring och att vi alla har samma längtan och känslor. Det är inget ett funktionshinder sätter stopp för. Det blev många frågor att besvara och vissa föräldrar hade svårt att förstå hur vi kan vara så öppna med dessa frågor, framförallt med våra funktionshindrade. Det är ett ämne som alltid kommer upp när jag har föräldrautbildning på sommarlägren i Lettland. Det är därför extra viktigt att få höra om det i det här forumet. Då kan man sedan fortsätta att diskutera i den egna föräldragruppen på hemmaplan.

Utbyten & uppmuntran
Nästa man på plan var Pär Johansson från Glada Hudik-teatern. Jag tror många känner honom som mannen bakom en grupp utvecklingsstörda ungdomar och vuxna som gjort både film och teater i Sverige och utomlands. Vi tittade på filmen ”Hur många lingon finns i världen”. Innan det pratade Pär om bakgrunden till filmen, sitt eget arbete på dagcenter och möjligheten att utveckla och ta till vara ungdomars egna möjligheter. Efter filmen diskuterade vi hur dagligverksamhet se ut hos oss i Sverige och hur det kan finnas en möjlighet att utveckla den här verksamheten i Lettland. I Lettland finns inte den möjligheten till daglig verksamhet och många föräldrar vet inte alls vad som ska hända deras ungdomar när skolan slutar. Den här programpunkten ledde därför till mycket – både gråt och skratt. Många fick med sig tankar och idéer som man sedan kan försöka förverkliga på hemmaplan. I Lettland finns dagcenter på många ställen men långt ifrån alla får en plats där och det finns mycket som behöver utvecklas när det gäller arbete och möjligheter för de funktionshindrade. Pärs enorma entusiasm och glädje över sitt arbete med funktionshindrade gjorde ett stort intryck på alla närvarande och det är viktigt att få höra om alla människors lika värde och möjligheter, speciellt för föräldrarna i Lettland där funktionshindrades liv och möjligheter alltid legat sist på prioriteringslistan.
På söndagen föreläste Latvian family planning and Reproductive Helth Organisation, en grupp från Lettland som länge arbetat med sexualupplysning i skolor och andra institutioner. Deltagarna fick arbeta i grupper med frågor som kom upp under dagen och sådant som man själv undrat över.

Ork att kämpa
Hela konferensen är inte bara information och lärdom, det är också fest och rekreation. På lördagskvällen fanns det god mat, underhållning och möjlighet att umgås. Deltagarna som kommer från olika delar av Lettland får bussresa om så behövs och hotellvistelse. För många den enda ”semestern” på året och också enda chansen att få bo på hotell och träffa många i samma situation. Det ger styrka att orka kämpa för den viktigaste saken i livet ”Mitt barns möjligheter till ett gott liv”.
Därför känner jag att det här projektet som Hjärta till Hjärta är med och driver är så viktigt och visar att det finns möjlighet att utveckla och bygga ett bättre liv för de funktionshindrade i Lettland.

Stöd gärna arbetet med föräldrastödsgrupperna i Lettland med en gåva

/Vivi-Ann Ahlström, Lettlandsansvarig

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ge en gåva

Var med och gör skillnad för utsatta medmänniskor i Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien, Ryssland och Sverige.
90-bankgiro 900-7857
SWISH 900 78 57

Klicka här för att ge