Senaste nytt

Jubileumsfesten – Hjärta till Hjärta 25 år!

Det var en glad och hjärtlig stämning bland de ca 200 deltagarna som slöt upp i Ryttargårdskyrkan i Linköping för att fira föreningens 25-årsjubileum den 23 april. Ett tillfälle för gamla bekantskaper att träffas och också en chans för nya kontaktband att knytas. Medlemmar, givare, medarbetare och samarbetspartners möttes till...

Medierna – Nya uppgifter om granskat hjälpprojekt i Rumänien

Medierna i Sveriges Radio P1 granskar det som sker i medierna i vid bemärkelse. Klicka här för att ta del om nya uppgifter om Hjärta till Hjärta och FDES som sätter uppgifterna om Kalibers granskning av Hjärta till Hjärta i ett nytt ljus. Klicka på länken så kommer du till programmet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=6443022

Tillsammans kan vi ge fattiga barn en framtid och ett hopp

Alla barn har rätt till utbildning, står det i FN:s barnkonvention. Utbildning ger verktyg som barn behöver för att själva påverka sina liv. Verktys för att bryta sig ur den negativa fattigdomsspiral som förstärker sociala orättvisor och samhällsproblem. Problem som ofta går i arv mellan föräldrar och barn.  Utbildning är...

Hjärta till Hjärta har skickat in en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV

Hjärta till Hjärta har blivit starkt ifrågasatt i 2 program i Sveriges Radio Kaliber, P1. I och med att programmen är kraftigt vinklade har vi valt att anmäla dem till Granskningsnämnden för radio och TV. Vi anser att Kaliber brutit mot god publicistisk sed i sin granskning av biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta. Kaliber har inte gett...