Senaste nytt

Utbildningsinsatser i Lettland

Marija är en av gymnasiestudenterna i projektet Utbildning Lettland. Ett program där ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer får en möjlighet att utbilda sig vidare efter grundskolan. 1 september börjar Marija sitt tredje år på gymnasiet. Marijas familj bor i ett område på landsbygden. För en besökare blir upplevelsen något av...

Rapport från Team Roma-arbetet i Bulgarien och Rumänien

Debatten om migrationen från fattigare länder inom EU och tiggeriet har den senaste tiden varit intensiv. Politiker och beslutsfattare söker efter lösningar men det verkar som man för att få bättre opinionssiffror gör olika utspel som inte alltid är väl genomtänkta och lösningsorienterade. Vår organisation har valt att fokusera på...

Luana gick från mörker till ljus

Situationen för Albaniens drygt 100 000 romer är svår och 39% av dem lever i extrem fattigdom enligt en EU-rapport. De sociala myndigheterna i landet saknar resurser för att göra något åt deras situation. Romernas utbildningsnivå är låg och därför har få romer möjlighet att bryta sig ur sin fattigdom. Men det finns undantag;...

Hjälp de översvämningsdrabbade i Albanien

Den 11 oktober drog ett kraftigt regnoväder in över norra Albanien. Stora mängder regn föll på kort tid, marken kunde inte svälja allt regn. Floder och bäckar svämmade över sina breddar och stora områden översvämmades av de rasande vattenmassorna. I städerna Lac och Milot evakuerades ett 50-tal familjer från sina...